Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Op de site https://docentenvooru.nl worden advertenties (diensten) geplaatst door derden (adverteerders / docenten). Docentenvooru biedt de mogelijkheid de advertenties van derden te bekijken. Ook kan er op advertenties van derden gereageerd worden. Docentenvooru is in het geheel niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties.

 2. Zoals Docentenvooru niet verantwoordelijk is voor de geplaatste advertenties, zo is Docentenvooru ook niet verantwoordelijk voor de mails die via Docentenvooru aan de adverteerder worden gestuurd. Docentenvooru is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een contact dat gelegd is via een advertentie op de site https://docentenvooru.nl. Ook is Docentenvooru niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor iets wat voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de site https://docentenvooru.nl.

 3. Het is niet de bedoeling van Docentenvooru om te bemiddelen tussen de aanbieders van advertenties en degenen die reageren op advertenties. Docentenvooru is geen bemiddelingsbureau.

 4. Op de site https://docentenvooru.nl kan verwezen worden naar derden, bijvoorbeeld door het gebruik van links naar sites. Docentenvooru is in het geheel niet verantwoordelijk voor de informatie die door derden wordt gegeven.

 5. De site https://docentenvooru.nl is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Docentenvooru.nl kan echter niet garanderen dat er op de website geen onjuistheden staan vermeld. Gebruikers kunnen aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen.

Voorwaarden betreffende het aanmaken van een account en het plaatsen en verwijderen van een advertentie

 1. Alleen personen die 18 jaar of ouder zijn mogen een advertentie op de site https://docentenvooru.nl plaatsen.

 2. . Een persoon die een account aanmaakt bij Docentenvooru en / of een advertentie plaatst op de site https://docentenvooru.nl mag dit alleen doen als hij of zij valt onder één van de volgende categorieën:
  - Docenten die les geven of les hebben gegeven aan een Nederlandse onderwijsinstelling.
  - Docenten met een onderwijsbevoegdheid die als zelfstandig docent (zzp-er) werkzaam zijn of zijn geweest.
  - Mensen met een onderwijsbevoegdheid, niet werkzaam als docent.

 3. Docentenvooru heeft het recht zonder opgave van reden een advertentie, een account en/of een profiel van een gebruiker te verwijderen.

 4. Het is niet toegestaan om advertenties te plaatsen of diensten aan te bieden die
  - in strijd zijn met de wet.
  - in strijd zijn met algemeen geldende fatsoennormen.

 5. Het aanbieden van seksuele diensten of het plaatsen van seksueel getinte foto’s is niet toegestaan.

 6. Een persoon die die een advertentie heeft geplaatst, kan de geschreven tekst in de advertentie wijzigen of verwijderen door in te loggen via zijn/haar account en vervolgens de gewenste wijzigingen aan te brengen.

 7. Per account mogen maximaal 20 advertenties worden geplaatst. De advertenties moeten duidelijk van elkaar verschillen. Dit laatste wordt beoordeeld door Docentenvooru.

 8. Eén account mag niet door verschillende mensen worden gebruikt om advertenties te plaatsen.

 9. Het plaatsen van advertenties op Docentenvooru is gratis tot 1 januari 2020. Zonder toestemming van de adverteerder worden geen kosten in rekening gebracht. Aan de docenten die voor 1 januari 2020 staan ingeschreven zal door Docentenvooru dus eerst gevraagd worden of zij betalend willen adverteren. Vanaf 1 januari 2020 gelden de volgende tarieven:
  Prijs per maand Prijs geldig bij een In één keer te betalen Maximum aantal advertenties
  1,50 euro jaarabonnement 18,00 euro 20
  2,00 euro halfjaarabonnement 12,00 euro 20
  2,50 euro kwartaalabonnement 7,50 euro 20
  3,00 euro maandabonnement 3,00 euro 20

 10. Docentenvooru kan de indeling in categorieën/rubrieken bijstellen en vervolgens de advertentie (ook) in een andere categorie/rubriek plaatsen.

 11. Het is niet toegestaan om in een advertentie inbreuk te maken (d.m.v. bijvoorbeeld teksten of foto’s) op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

 12. Om problemen te voorkomen raden wij adverteerders aan goed in te schatten of degene die contact met de adverteerder opneemt, te vertrouwen is.

  Mensen die op een advertentie reageren, willen ook graag weten of de adverteerder te vertrouwen is. Het is daarom goed dat adverteerders aan kunnen tonen dat de informatie die wordt verstrekt, klopt. Adverteerders kunnen daarom, als het contact eenmaal is gelegd, bijvoorbeeld de volgende zaken presenteren:
  - een identificatiebewijs
  - diploma’s van bijvoorbeeld uw onderwijsbevoegdheid (maak gevoelige informatie zwart)
  - uw acte(s) van aanstelling
  - links naar sitepagina’s van uw werkgever, waarop te zien is dat u aan de instelling verbonden bent of was.

 13. In verband met de veiligheid van de adverteerder is het niet toegestaan om in een advertentie persoonlijke informatie op te nemen zoals geboortedata, burgerservicenumers of documentnummers.

Voorwaarden betreffende het reageren op een advertentie

 1. Alleen personen die 18 jaar of ouder zijn mogen op een advertentie van Docentenvooru reageren.

 2. Docentenvooru kan niet garanderen dat de informatie in de advertentie klopt. Het kan ook gebeuren dat mensen een account aanmaken, terwijl zij niet behoren tot één van de drie categorieën die zich mogen inschrijven (zie artikel 2 van Voorwaarden betreffende het plaatsen en verwijderen van een advertentie). Net zoals op andere sites kunnen mensen onwaarheden vertellen over zaken als hun leeftijd, hun werkervaring of hun opleiding.

 3. Docentenvooru kan ook op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van een contact dat is gelegd.
  Mensen die reageren op een advertentie kunnen vragen naar gegevens die bevestigen dat de informatie die de adverteerder heeft gegeven, klopt. Denk daarbij aan zaken als:
  - een identificatiebewijs
  - diploma’s van bijvoorbeeld de onderwijsbevoegdheid
  - acte(s) van aanstelling
  - links naar sitepagina’s van de werkgever, waarop te zien is dat de adverteerder aan de instelling verbonden is of was.
  Ook via het persoonlijk netwerk van mensen die reageren op een advertentie is soms te achterhalen of een adverteerder bekend is als docent.

 4. Vanzelfsprekend dienen mensen extra voorzichtig te zijn als het gaat om activiteiten zoals bijles of privéles. Als het gaat om contacten waarbij slechts de docent en één of enkele leerlingen/cursisten participeren, dan is een veilige omgeving erg belangrijk.

Voorwaarden betreffende de privacy en veiligheid

 1. Persoonsgegevens die via de site van Docentenvooru worden verzameld, gebruikt Docentenvooru alleen voor het doel waarvoor de gebruiker ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet Docentenvooru aan de privacywetgeving.

 2. Docentenvooru zal de gegevens naar redelijkheid zo goed mogelijk beveiligen dat gegevens niet eenvoudig toegankelijk zijn voor personen voor wie deze gegevens niet bedoeld zijn.

 3. Docentenvooru kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden en de mogelijke gevolgen daarvan. Dit geldt ook voor schade die te maken heeft met het elektronisch verzenden van berichten.

 4. Van personen die een account hebben aangemaakt, worden de volgende persoonsgegevens door Docentenvooru verzameld tijdens de registratie en het gebruik van het account.
  - het e-mailadres
  - de naam die vermeld wordt in de advertenties
  - het wachtwoord(versleuteld)

  Het e-mailadres en het wachtwoord worden niet vermeld in de advertentie.

  Docentenvooru geeft aan het College Bescherming Persoonsgegevens door dat bovenstaande persoonsgegevens ten behoeve van het account worden geregisteerd.

 5. Bij het invullen van gegevens van het profiel worden gegevens gevraagd. Eén van deze gegevens is de geboortedatum. Met deze geboortedatum kan de leeftijd weergegeven worden in het openbare profiel. De geboortedatum zelf wordt niet weergegeven in het profiel zoals dat te zien is door anderen dan diegene die het profiel heeft aangemaakt. De overige gegevens die ingevuld kunnen worden in het profiel, worden na het invullen en opslaan zichtbaar op de site. Deze gegevens zijn daarmee openbaar.

 6. Docentenvooru gebruikt de verstrekte e-mailadressen van een persoon die een account heeft aangemaakt alleen voor:
  - het aanschrijven van een persoon die een account heeft aangemaakt.
  - het mogelijk maken van een correspondentie tussen een persoon die een advertentie heeft geplaatst en diegene die gereageerd heeft op de advertentie.
  - het sturen van een nieuwsbrief (na toestemming van de verstrekker van het e-mailadres).
  - de administratie ten behoeve van eventuele financiële zaken.

 7. De persoon die een advertentie of een profiel plaatst, kan in deze advertentie of dit profiel informatie over zich zelf vermelden. Deze gegevens worden daardoor openbaar, waardoor deze gegevens door derden te gebruiken zijn.

 8. Van personen die reageren op een advertentie zullen de e-mailadressen gebruikt worden om het contact tussen aanbieder en respondent tot stand te kunnen brengen.

Copyright

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A.W. Baart, eigenaar van Docentenvooru.

Het is niet toegestaan om deze site d.m.v. een omschrijving of hyperlink te embedden in een andere website.

Cookies

De website van Docentenvooru gebruikt alleen functionele cookies.