Disclaimer

Op de site https://docentenvooru.nl worden advertenties geplaatst door derden. Docentenvooru biedt de mogelijkheid de advertenties van derden te bekijken. Ook kan er op advertenties van derden gereageerd worden. Docentenvooru is in het geheel niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties.

Zoals Docentenvooru niet verantwoordelijk is voor de geplaatste advertenties, zo is Docentenvooru ook niet verantwoordelijk voor de mails die via Docentenvooru aan de adverteerder worden gestuurd. Docentenvooru is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een contact dat gelegd is via een advertentie van Docentenvooru. Ook is Docentenvooru niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor iets wat voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de site https://docentenvooru.nl.

Het is niet de bedoeling van Docentenvooru om te bemiddelen tussen de aanbieders van advertenties en degenen die reageren op advertenties. Docentenvooru is dus geen bemiddelingsbureau.

Op Docentenvooru kan verwezen worden naar derden, bijvoorbeeld door het gebruik van links naar sites. Docentenvooru is in het geheel niet verantwoordelijk voor de informatie die door derden wordt gegeven.

Het is niet toegestaan om deze site d.m.v. een omschrijving of hyperlink te embedden in een andere website.

Docentenvooru.nl zal de gegevens naar redelijkheid zo goed mogelijk beveiligen dat gegevens niet eenvoudig toegankelijk zijn voor personen voor wie deze gegevens niet bedoeld zijn.

De site https://docentenvooru.nl is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Docentenvooru.nl kan echter niet garanderen dat er op de website geen onjuistheden staan vermeld. Gebruikers kunnen aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen.

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A.W. Baart, eigenaar van Docentenvooru.